Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktního formuláře a emailovou korespondenci

1. Vezměte, prosím, na vědomí, že odesláním kontaktního formuláře udělujete souhlas firmě Zuzana Jakubcová, se sídlem 50713 Železnice, Nádražní 440, Jičín, IČ: 75221993, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo.

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo poptávky po mých službách. Tyto údaje budou zpracovány po dobu pravděpodobného trvání vašeho zájmu o mé služby (maximálně 5 let) nebo po dobu trvání spolupráce.

3. Odesláním kontaktního formuláře udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů.

4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (známé jako GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět a to zasláním emailu prostřednictvím kontaktního formuláře, případně poštou na výše uvedenou kontaktní adresu. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a v případě zájmu po nás požadovat výmaz těchto osobních údajů.

Ochrana osobních údajů